www.rslc.no

47236732

Aktiviteter

Det å få muligheten til å foredra om ledelse og lederskap på et seminar for en toppledergruppe i offentlig sektor er meget givende. 

Gruppen har ansvaret for at tusenvis av medarbeidere leverer viktige tjenester til samfunnet. 

Temaene mine var blant annet fremtidsscenario, ledelse versus lederskap, endringslederen, hvordan organisasjonskultur skapes, tilbakemeldingskultur, intensjonsbasert ledelse pluss en del til. 

Det som skulle være en klokketimes foredrag endte med to og en halv times dialog rundt temaene. Fantastisk givende og morsomt. 

En flott ledergruppe med solid evne til refleksjon og kritisk blikk på seg selv. 

Takk for at jeg ble invitert inn i virksomhetens indre liv. 

Min kollega Frode Dale og jeg har hatt et meget interessant og faglig berikende diskusjonsmøte med to «grand old men» innen norsk ledelse, lederutvikling og lederskapstenkning. 

Roald Nomme og Ingar Skaug er henholdsvis 81 og 76 år. Ingar Skaug gikk dessverre bort kort tid etter vårt møte, men jeg fikk en av hans bøker tilsendt.

Jeg konstaterer at alderen kun har medført ytterligere klokskap, skjerpet nysgjerrighet, søkende tilnærming, klarhet i tanke og faglig tunge synspunkter innenfor et så komplekst tema som ledelse og lederskap. Det var en fornøyelse for oss å dele, høyt tenke og analysere sammen med disse to herrene.

Frode og jeg forlot møtet med nye vinklinger og ytterligere innsikt.
Usedvanlig vel anvendte to timer. 

Jeg har hatt gleden av å lytte til nestor professor Henning Bangs «50 år med forskning på (topp)ledergrupper på 50 minutter» i AFFs lokaler i Oslo.

Som alltid levende fremstilt med stort engasjement og mange års innsikt.

Hvis jeg skal oppsummere mitt hovedinntrykk etterpå så er det at det fortsatt er mye upløyd mark innen temaet.

Min egen praktiske erfaring med arbeid med (topp)ledergrupper ble i stor grad bekreftet og det er betryggende.

Ett forhold som jeg er opptatt av og som ikke ble berørt var hvordan etablere tilbake-meldingskultur. Så savnet jeg også noe mer på det relasjonelle i (topp)ledergrupper.

Vel anvendt tid!

Jeg holdt foredrag for NFM Group i forbindelse med deres 25 års-jubileum.
Konsernet hadde samlet nærmere 70 av sine multinasjonale topp- og mellomledere, med CEO i spissen, på Oscarsborg festning til et innholdsrikt program.

Å få lov til å være «Key Note Speaker» om temaet «Leadership» for en slik forsamling av ledere er et privilegium.

Dette er altså et konsern som har gått fra en sped start med en symaskin i et kjellerlokale til dagens kraftig voksende milliard-virksomhet. For en inspirerende reise det må være å delta på.

Tema jeg var innom i foredraget var
blant annet:
Leadership vs Management, Leadership Development, The Leader as a Role Model, Culture, Feedback Culture og Change Management.

Hyggelig å få solid applaus og positive tilbakemeldinger. Sågar ønsket noen enda flere tema, men det tillot ikke tilmålt tid.

Takk for en fin økt sammen med en positiv, offensiv og suksessrik gjeng ledere!
Det fantastiske været la heller ingen demper på stemningen selv om min seanse var innendørs.
En spesiell takk til Mads E. Larsen for invitasjonen og utfordringen.

Har i dag deltatt på releasemøte for bSafe Emergency Management System. Både fysisk og digital gjennomføring. Jeg er styremedlem i selskapet.

En intelligent teknologi med et ekstremt fremtidspotensial for investorer.
Særlig viktig for meg er at selskapet er sterkt verdibasert. Derfor takket jeg i sin tid ja til å være styremedlem.

Teknologien gir trygghet og sikkerhet for enkeltmennesker, virksomheter, nødetater og myndigheter. Både i et nasjonalt og særlig i et globalt perspektiv.

Sentrale innledere var bl a konsernsjef bSafe Rich Larsen, toppinvestor Trond Riiber Knudsen, Johan Olav Koss, Steve Cottingham og Eva Helen Rognskog. At jeg selv fikk slippe til med noen ord var en ære.
For mer: www.getbsafe.com

Bilde konsernsjef bSafe Group Rich Larsen.

Det er alltid både en ære og et privilegium å bli invitert til å dele mine erfaringer og tanker om ledelse og lederskap med en toppledergruppe.

I dette tilfelle en konsernledergruppe med multinasjonal sammensetning. Det innebar gjennomføring på engelsk.

Jeg snakket om å løfte blikket ut av drifts-hverdagen, om lederskap (leadership), ledelse (management), rollemodellering, lede endring, lede seg selv, kriseledelse og om å etablere en systematisk tilbakemeldingskultur og hva den kan bidra til.

I del to tok jeg frem fem tema til diskusjon som jeg oppfatter er helt sentrale for en toppledergruppe å ta stilling til. At selskapet står overfor et kommende topplederskifte gjorde det naturlig at dette var ett av de valgte temaene.

Gruppen ga meg en inspirerende tilbakemelding.

Takk for åpenhet, engasjement og deling.