www.rslc.no

47236732

FOREDRAG

Ledelse og lederskap

Kriseledelse og lederskap i krise

Nasjonal sikkerhet og beredskap 

Intensjonsbasert ledelse - hva kan det bidra til for din virksomhet?

Strategisk tenkning - hva kan det bidra med til din virksomhets suksess?

En praktisk tilnærming.

Noen uTTALELSER FOREDRAG

Illustrasjonsbilder

Ledersamling ett av landets største mediehus

Tema ledelse, lederskap, endringsledelse, kriseledelse ++

«Takk for at du kunne stille opp. Tilbakemeldingene var veldig gode. Folk opplevde at du ga dem gode verktøy, inspirasjon og ikke minst at du snakket med stor troverdighet. Veldig bra !»


Samling multinasjonal ledergruppe konsern

Tema ledelse og lederskap på engelsk

«Foredraget var midt i blinken for oss. Du fremfører essensen av ledelse på en enkel og tydelig måte med kraft, innlevelse og gode eksempler. Spesielt dette med å tenke gjennom sitt lederskap, sitt forhold til medarbeiderne, skille mellom management og lederskap samt feedback-kultur var elementer som ble diskutert, og satte i gang tankeprosesser.

Både under middagen og gjennom hele dagen i går ble det trukket mange paralleller til utsagn og læring fra ditt foredrag.

Det kan godt hende at du blir kontaktet av noen av deltakerne mht å kjøre noen prosesser i eget selskap»

Ledersamling multinasjonalt konsern

Tema ledelse, lederskap, strategi på engelsk

«Takk for et godt foredrag i går. Frasen "as the General said" ble nevnt opptil flere ganger i de påfølgende timer etter foredraget. 
Jeg ønsker gjerne å invitere deg til en prat om lederutvikling / coaching i……..i slutten av september / begynnelsen av oktober. Som nevnt ønsker vi å få fart på dette initiativet i konsernet. 
I tillegg har vi diskutert å ha en ledercoach for toppledergruppen.»

Ledersamling et større gjenvinningsselskap

Tema krise, kriseledelse og beredskap

«Takk for et nyttig og meget godt foredrag som ga en vekker og mye å tenke på.»

Konsernledergruppe entreprenørselskap

Tema strategisk planlegging og beredskap

“Dette ga oss ny innsikt og forståelse for hvordan strategi, strategisk tenkning og beredskap kan kobles for å bedre våre tankeprosesser. Takk.»

Ledersamling HSEQ i energiselskap

«Dette var midt i blinken for oss. Du traff med problemstillingene og hvilke risikoer vi vil kunne stå overfor i fremtiden. Du fikk til en fin dialog med oss som utvidet vår horisont. Vi har en del arbeid å gjøre etter dette.»

Toppledergruppen i sentral offentlig virksomhet

Takk for et glimrende foredrag for ledergruppen hos oss.

Du traff godt og fikk frem budskapet rundt ledelse og lederskap på en enkelt og god måte. Du fikk i gang refleksjon og diskusjon i gruppa og det er mange poenger du nevnte som tas med videre i arbeidet med å gjøre oss bedre som organisasjon.

Dine budskap rundt sjefen og stabens rolle, med krav til kompetanse, det å forstå seg selv, sin rolle og utøve denne rollen legger forutsetningen for å lykkes som leder eller som mellomleder i en stab.

Viktig for oss var også det du sa om hva som former kulturen i en organisasjon og tips og råd for å endre kultur.

Det ble også snakket mye om vi egentlig har kultur for tilbakemelding. Du nevnte at denne må bli mer systematisk og reell slik at vi utvikler organisasjonen.

Vi tok opp diskusjonen dag to og vi kommer nok til å bruke noen av dine råd i fortsettelsen.

Igjen tusen takk.