www.rslc.no

47236732

TOPPLEDERMENTOR -

LEDERSKAPSFORBEDRER - FOREDRAGSHOLDER - COACH

Krise- og Konfliktmentor


    Raabye Strategic Leadership Consulting as


    Orgnummer 923626565
Etabl 2017


           Kompetanse - Integritet - Konfidensialitet     

Tjenester

Alle tjenester kan gjennomføres på engelsk hvis ønskelig

Klikk på bildet for mer informasjon. 

Mentorprogrammet

MENTORPROGRAMMET

LEDERSTØTTE

FOREDRAG

Ledergruppeutvikling

COACHING


Tor Rune Raabye

Eier og lederskapsforbedrer

Som generalmajor (P) med nærmere 35 års ledererfaring fra Forsvaret, samt 7 år som toppledermentor i næringslivet, har jeg gjort mange lederoppdagelser. 

MA i strategi fra USMC University, Virgina, USA. 

Jeg har ledet alt fra meg selv til 40 000 Heimevernssoldater og vært leder fra jeg var 20 år gammel.

Så langt har jeg vært mentor for nærmere 40 toppledere og 10 mellomledere. Der hvor det har vært ønsker har jeg nemlig også vært mentor for virksomhetens mellomledere.

Jeg har hatt gleden av å holde foredrag for og arbeidet så langt med 20 toppledergrupper både i offentlig og privat sektor.

Som leder har jeg utviklet ledere, prioritert og tatt beslutninger i komplekse saker, fått større grupper mennesker til å utføre oppgaver med kvalitet og motivasjon, løst omdømmeutfordringer, håndtert medietrykk, ivaretatt medarbeidere/ lederkollegaer i personlige kriser, samt ledet og utøvd lederskap i livstruende omgivelser.

Utdannet i inn- og utland og arbeidet på både taktisk, operasjonelt og strategisk nivå nasjonalt så vel som internasjonalt.

Militære topplederroller: Sjef Strategisk seksjon i Forsvarsdepartementet, Nestleder Forsvarssjefens Operasjonsavdeling, Sjef Hans Majestet Kongens Garde, Kontigentsjef norske styrker i Afghanistan, Sjef Heimevernet.

Andre roller

Partner i SICurity® as, et annerledes og holistisk tenkende lederrekrutteringsfirma www.sicurity.no

Sjefsrådgiver Sikring, Sikkerhet og Beredskap, på timebasis, i Safetec Nordic as www.safetec.no hvor er jeg tett på risiko- og sikkerhetsstyring, samfunnssikkerhet, samt sikkerhet og beredskap i privat og offentlig sektor.

President i Asker&Bærum Forsvarsforum - frivillighetsarbeid for forsvarssaken

Erfaring både som styreleder og styremedlem i kommersiell virksomhet. 

Sertifiseringer

SIC-urity®, EFFECT, Hogan, JTI og Teamkompasset, Map og
MAP X

Private interesser 

Trening, god mat og drikke, god espressokaffe, italiensk rødvin, hund og min bedre halvdel. Ikke nødvendigvis i denne rekkefølge. 

SAMARBEIDSPARTNERE
Arne Svendsen

Arne Svendsen

Arne har arbeidet 10 år som konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling og har arbeidet til sammen 19 år som leder. Det varierer fra å være rådmann i en kommune, organisasjonssjef i en industribedrift, til å ha ulike lederstillinger på flere nivåer i Forsvaret.

Som konsulent innen ledelse og lederutvikling er hans spisskompetanse prosessveiledning hvor utviklingsarbeidet knyttes tett opp til reelle problemstillinger i organisasjonen.
Arne bruker erfaringsbasert læring som pedagogisk metode, hvor bevisstgjøring, oppdagelser og refleksjoner er viktig for å oppnå den ønskede læringen.

Hans
erfaring som leder, koplet sammen med kompetanse innen veiledning og ledelse, gjør at Arne kan bidra til gode utviklingsprosesser knyttet opp til organisasjonens kontekstuelle situasjon som ledere må forholde seg til. 

Arne har lenge interessert seg for lederutvikling og egenutvikling i et forsøk på å forstå mennesker.
Arne har vært nysgjerrig på hvorfor vi er som vi er og at lederskapet til hver og en av oss blir forskjellig basert på hvem vi er.
Med utgangspunkt i dette har han tatt utdanning innen psykologi, pedagogikk, veiledning og har en master innen ledelse og styring.

Sertifiseringer

JTI

Arne Svendsen | LinkedIn

Frode Dale

Frode har 25 års erfaring som konsulent.
Han har bakgrunn fra Forsvaret og har spesialutdannelse innen leder- og organisasjonsutvikling.

Frode har en mastergrad i ledelse fra BI.
Han er forfatter og medforfatter på to bøker om henholdsvis Lederskifter og Førstegangsledelse.

Frode har siden 1998 jobbet med å fase inn nye mellom- og toppledere og har så langt hjulpet over 50 personer i deres kritisk viktige oppstarts- og etableringsprosesser.

Han har skrevet en rekke praktiske artikler knyttet til lederes overgangs- og oppstartsprosesser.

Han har trent flere hundre ledere i å utarbeide og gjennomføre en kontekstuell plan for de første 90 dagene i ny jobb.

Frode har vært daglig leder og partner i Topplederrekruttering as i flere år.

Han er faglig ansvarlig i SICurity as og arkitekten bak SIC-urity®-konseptet.

Frode Dale | LinkedIn

Sertifiseringer

SIC-urity®, 16 PF, EFFECT, HDS, MBTI Step 1 og 2, OPQ 32, SHAPES

Nils Arne Skaret

Nils Arne har jobbet i Forsvaret med ulike lederstillinger i inn- og utland, og har spesialisert seg innenfor sikkerhet, beredskap og kommunikasjon. 

Som underdirektør hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i to år, og sjef for situasjonssenteret i NSM, fikk han et godt innblikk i nasjonal krisehåndtering.

 Krisekommunikasjon og omdømmebygging står sentralt i hans erfaringsbase, og det kom til nytte i en stor og viktig krise på Østlandet for litt siden som ble håndtert i regi av RSLC. Han vet hva som må gjøres når krisen oppstår, og gir sjefer de enkle råd som trengs for å «lande på beina».

 De fire siste årene har han jobbet som rådgiver innen kommunikasjon og ledelse, og nylig ble han hentet inn som styreleder i et svensk teknologiselskap.
Nils Arne Skaret | LinkedInØystein Mjelle

Øystein har nærmere 40 års operativ ledererfaring fra forsvaret på alle nivåer, både nasjonalt og internasjonalt.

Han har også erfaring som konsulent innen sivilt sikkerhetsarbeid knyttet til offshore virksomhet.

Han har en mastergrad i beredskap og kriseledelse fra Nord Universitet.

Øystein har sin lederutdanning fra befalsskole via krigsskole til høyere utdanning ved stabsskole.

Han har års erfaring innen veiledning og mentorering av militære ledere, herunder også utenlandske spesialstyrker.

Øystein er en av de første fem toppsersjantene i hele Forsvaret, og den første i Heimevernet. Funksjonen kalles sjefssersjant.
En rolle som gir unik erfaring innen endringsledelse, kulturbygging og betydningen av å være en rollemodell som toppleder.

Han var en av de første to norske militære ledere som gjennomførte ett års studie ved US Army Sergeants Major Academy, El Paso Texas - den høyeste utdanningen for denne lederkategorien i den amerikanske hæren.

Militære lederstillinger:
Sjef Jegerkompaniet/ Garnisonen i Porsanger, sjef Innsatsstyrke Derby/Heimevernsdistrikt 02, sjefssersjant Heimevernet, sjefssersjant Forsvarets operative hovedkvarter.

Interesser:
Friluftsliv, seiling, trening, DIY-prosjekter, hytteliv og MC.

Kontoradresse

Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

47236732

Søn og lør.: stengt, man.-fre.: kl. 0900-1500