www.rslc.no

47236732

LEDERGRUPPEUTVIKLING

DEL - HEL - DEL-METODE

Utvikling av ledergruppen kan være en viktig faktor for å sikre suksess for en virksomhet. Her er noen overordnede temabeskrivelser som vi kan hjelpe til med.

Tema 1 - Individ

Innledningsvis først samtale med leder for gruppen for å få situasjonsforståelse fra hans/hennes side.

Deretter kartlegging av den enkelt leder i gruppen gjennom en strukturert bli kjent-prosess og tester.

Hensikt - klarlegge bildet av gruppens og den enkeltes utfordringer innen gruppen.

Tema 2 - Gruppeprosesser

Samlet gruppe arbeider innledningsvis med tillit og åpenhet- også kalt psykologisk trygghet. 

Deretter konkrete kontekstuelle problemstillinger som det må arbeides med som gruppe.

Hensikt - forbedre kommunikasjon i og effekt av ledergruppen arbeid.


Tema 3 - Individuell coaching

Videre oppfølging av den enkelte etter tema 2 basert på ønsker, behov og krav.

Hensikt - gripe fatt i individuelle forhold som det er ønskelig å arbeide videre med.