www.rslc.no

47236732

LEDERSTØTTE

Ledelse

Lederplattformen

Arbeid med Lederplattformen© gir lederen kraftfull selvinnsikt om hvem du er som person, hvorfor du er den lederen du er, hva som driver deg og hva som kan være hensiktsmessig å endre. Tilbakemeldingene etter å først ha arbeidet med den og deretter diskutert den med meg er entydig positive.

©Frode Dale

Lederskap

Krisementor

Når du og din virksomhet havner i en krise kan det være nyttig å spille ball med en uhildet tidligere toppleder med svært mye erfaring i kriseledelse og krisehåndtering. Og som raskt kan stille opp. Ved behov tar jeg med meg kompetansepersoner i mitt nettverk. Ofte viser det seg at kompetanse på krise-kommunikasjon er nyttig. 

Egenutvikling

Den gode samtalen

Når ting blir vanskelige for en (topp)leder kan det være nyttig å sette seg ned med en tredjeperson med mye (topp)ledererfaring for å se på mulige veier videre. Over en kopp kaffe og en frimodig samtale, hvor jeg utfordrer deg, kan mye falle på plass.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning skal hjelpe organisasjoner eller enkeltpersoner med å utvikle og gjennomføre en strategi for å oppnå sine langsiktige mål. Strategisk rådgivning kan omfatte en rekke aktiviteter, som for eksempel:

  1. Analyse av organisasjonens nåværende situasjon

  2. Utvikling av en strategi.

  3. Implementering av strategien.

  4. Evaluering og tilpasning av strategien.

Strategisk rådgivning kan hjelpe organisasjoner med å forbedre sin konkurranseevne, øke sin inntekt og vekst, og sikre bærekraftig suksess på lang sikt.