www.rslc.no

47236732

KRISELEDERTRENING

Nivå 1

Dette er et grunnleggende en dags kurs som har til hensikt å bevisstgjøre ledere hva krise og kriseledelse er.

Etter et slik grunnleggende kurs er det mulig å bygge på til neste nivå.

Nivå 2

Dette er en videregående en dags kurs som baserer seg på å diskutere forskjellige presenterte krisescenario innenfor oppdragsgivers kontekst.
Nivå 1 må være gjennomført for å få fullt utbytte.

Nivå 3

Dette er et avansert kurs over en dag+kveld med en spilløvelse som setter virksomheten på prøve i et utvalgt scenario.
Igjen basert på kontekst og avdekket behov/ønsker.
Nivå 1 og 2 må være gjennomført for å få fullt utbytte.